BUSQUEDA AVANZADA

MONTSENY. EDITORIAL ALPINA

Referencia Librería: montseny1964
Editorial: ALPINA
Año: 1964
Idioma: Español (o castellano)
Recomendado

Parlar d\'Editorial Alpina implica necessariament referir-se a un fet excepcional, entenent com a excepcional, tant la seva histbria i trajectbria, com els mapes i les guies que la van popularitzar i que al llarg de més de cinquanta anys han contribui\'t a difondre el coneixement i la cultura excursionista al nostre país. Per comprendre els precedents que van conduir a la seva creació, ens hem d\'adreqar necessariament a la figura de Salvador Llobet i Reverter (Granollers, 1908-1991), a les seves inquietuds com a excursionista i gebgraf i al context histbric de 1\'Ppoca. Durant el darrer terq del s. xrx i sobretot a comenqament del s. xx, Catalunya, com d\'altres paisos desenvolupats dfEuropa, viu un interPs creixent per l\'excursionisme i per la descoberta del país,que es plasma amb la fundació,el 1891, del Centre Excursionista de Catalunya, fruit de la unió de 1\'Associació Catalanista dlExcursions Científiques (1876) i 1\'Associació dlExcursions Catalana (1878). Aquest moviment associatiu s\'aniria estenent arreu i progressivament proliferaran més entitats d\'àmbit local.

DIRECCIÓN:
Mestral 8, Avinyonet de Puigventós, Gerona (España)
CIF: J64120371
Teléfono: 93 4140959
Condiciones de gastos y envíos
PAGO POR visa, mastercard, o transferencia bancaria. ENVIO POR MENSAJERIA EN ESPAÑA Y PARA PAQUETES NO MUY GRANDES. PRECIO DE ENVIO 7 EUROS EN CONDICIONES ESTANDARD. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EXCEPTO SI EL ARTICULO ESTA MAL DESCRITO.
TAMBIÉN PODRÍA ESTAR INTERESADO EN... SELECCIONES UNILIBER