BUSQUEDA AVANZADA

Lírica profana galego-portuguesa

VV.AA.

Referencia Librería: 9977
Editorial: Xunta de Galicia e Centro de Investigaciones Lingüisticas y Literarias Ramon Piñeiro
ISBN: 8445318381
Lugar de publicación: 1996
Tamaño: 28x22 cm.
Estado de conservación: Muy bueno
Idioma: Galego
Páginas: 560+511

Esta publicación dispón por primeira vez do conxunto de toda a producción lírica galego- portuguesa de carácter profano (cerca de 1.700 composicións). Seguindo a ordenación feita por Giuseppe Tavani no seu “Repertorio Metrico della lirica galego-portoghese (1967)”, preséntanse dispostos alfabéticamente tanto os trobadores coma, dentro da producción de cada un deles, as cantigas segundo o verso de incipit. Ofrécese a biografía de cada un dos 155 trobadores de nome coñecido, con información bibliográfica actualizada. Para cada cantiga escolleuse a edición considerada máis fiable, tras cotexala con outras edicións e cos facsímiles dos Cancioneiros. Cada unha delas vai acompañada de bibliografía específica, información relativa á modalidade compositiva, ó xénero, á súa localización nos manuscritos, ó esquema métrico e de rimas, etc. Tamén se ofrece unha proposta global de división en xéneros atendendo a motivos temáticos.

DIRECCIÓN:
Rúa Pombal nº 34 bajo, Santiago de Compostela, A Coruña (España)
CIF: 76723630T
Teléfono: 881 031 697
Condiciones de gastos y envíos

Ingreso en cuenta, transferencia bancaria o pago con tarjeta.

Correos envío ordinario, certificado o mesajería.

Opción de recogida en librería sin costes, avisando con antelación.

También hacemos envíos internanionales y a Canarias.

TAMBIÉN PODRÍA ESTAR INTERESADO EN... SELECCIONES UNILIBER