BUSQUEDA AVANZADA

El taller del comic amb Herge (ref. #171 5): edicio en catala: aprenc a dibuixar i a contar una historia

Hergé

Referencia Librería: 464006
Editorial: ZEPHYRUM EXCLUSIVAS
ISBN: 9788494182839
Año: 2013
Una obra para iniciar se en el mon del comics amb lautor de les aventures de Tintin: dibuixar els personatges, acolorir, dibuixar el moviment, els sons i explicar una historia. Quantiosos documents (alguns dells inedits) serveixen de model al jove aprenent de dibuixant i narrador. Com dibuixar un personatge, les proporcions, la construccio de diferents part del cos: cara, ma, cos, les expresions, les postures, els traços cinetics del moviment, els plans, les vinyetes, les tires, les pagines, la narracio, les tres unitats: espai, temps i accio. Rudi Dumortier, expert en animacio de tallers de dibuix i de comic, adapta els continguts a nenes i nens de 8 a 12 anys.52 PÁGINAS[FR]Un travail pour commencer dans le monde de la bande dessinee avec lauteur de Les Aventures de Tintin: dessiner des personnages, la couleur, dessiner le mouvement, les sons et raconter une histoire. De nombreux documents (certains dentre eux inedits) ont servi de modele pour les jeunes dessinateur apprenti et conteur. Comment dessiner un caractere, des proportions, la construction de differentes parties du corps: visage, la main, le corps, les expressions, les positions, coups mouvement cinetique, plans, dessins animes, bandes, les pages, la narration, la trois unites: lespace, le temps et laction. Rudi Dumortier, un expert dans lanimation et des ateliers de dessin comique, adapter le contenu aux enfants de 8 a 12 ans.[EN]A work to start in the world of comics with the author of The Adventures of Tintin: draw characters, color, draw the movement, sounds and tell a story. Numerous documents (some of them unpublished) served as a model for young apprentice cartoonist and storyteller. How to draw a character, proportions, building different parts of the body: face, hand, body, expressions, positions, strokes kinetic movement, plans, cartoons, strips, the pages, the narration, the three units: space, time and action. Rudi Dumortier, an expert in animation and comic drawing workshops, adapting the content to children from 8 to 12 years.
DIRECCIÓN:
Pallars, 85-91, 3º-4ª (concertar cita previamente por telefono), 08018, Barcelona, Barcelona (España)
CIF: 46218212-B
Teléfono: 93 300 86 91
Móvil: 679 253 920
Condiciones de gastos y envíos

Dependiendo del tipo de artículo y lo que necesites te lo enviaremos por correo normal, certificado o mensajería. Puedes pagarnos por Paypal si lo deseas (con incremento del 6% del coste) .

TAMBIÉN PODRÍA ESTAR INTERESADO EN... SELECCIONES UNILIBER